IMPRESIUM Kontakt

Wszystkie prawa z tej strony internetowej i z treści zawartych na tej stronie internetowej należą do ich autorów. Użytkownicy internetu mogą pobierać, wykorzystywać lub dalej przekazywać treść tych stron internetowych jeśli nie zostaną usunięte znaki oznaczające autorstwo i zostanie wskazane na posiadacza prawa autorskiego. Przez to nie udziela się jednak zezwolenie używania treści stron w celu działalności gospodarczej.

Nie gwarantuje się, że informacje umieszczone na tych stronach internetowych są kompletne lub słuszne. Te strony internetowe nie zastąpią porady przez rewideta biegłego, doradcę podatkowego lub adwokata i nie stanowią doradztwa prawnego przez internet ani wezwania do takiej usługi.

Odpowiedzialność cywilna za używanie niniejszych informacji zostaje wyłączona. Autorzy mają prawo zmieniać i/lub uzupełniać treść tych stron internetowch bez wcześniejszej zapowiedzi.

Nie przejmuje się odpowiedzialności cywilnej za zawartość zewnętrznych stron internetowych, do których można dostać się za pomocą linków z niniejszych stron lub za strony internetowe, które wskazują na niniejszą stronę. Ustawowa odpowiedzialność cywilna zostaje ograniczona do przewidywalnych szkód.

Oferentem w myśl prawa prasowego według § 6 Umowy Państwowej o Usługach Medialnych (Mediendienste-Staatsvertrag) jest kancelaria Roggelin Witt Wurm Dieckert GbR, Matthias Witt, Alte Rabenstr. 32, 20148 Hamburg, tel.: 0049 40 530 28-0, faks: 0049 530 28-150, kontakt emailem.

Podatek obrotowy - numer identyfikacyjny: DE 118264132 (Finanzamt Hamburg-Am Tierpark).

Adresy biur kancelarii Roggelin Witt Wurm Dieckert znajdą Państwo pod rubryką siedziby.

Jeśli przy nazwiskach pracowników na naszych stronach internetowych nie jest podane, że są oni rewidentami biegłymi, doradcami podatkowymi lub adwokatami, są to wtedy pracownicy fachowi, którzy pełnią funkcję pomocniczą, lecz nie udzielają porad prawnych lub podatkowych czy nie zajmują się audytem. Jeśli życzą Państwo odpowiedniej porady prawnej, podaktowej lub z zakresu audytu to prosimy o kontakt z naszymi rewidentami biegłymi, doradcami podatkowymi i adwokatami.

Adwokaci, biegli rewidenci i doradcy podatkowi są dopuszczeni do zawodu przez podane poniżej niemieckie izby adwokatów, doradców podatkowych i rewidentów biegłych.

Wykonywanie naszych wyżej wymienionych zawodów podlega następującym przepisom prawnym:

Adwokaci:

Jeśli członkowie kancelarii mają tytuł adwokata („Rechtsanwalt” lub „Rechtsanwältin“) znaczy to, że mają ogólnoniemieckie wykształcenie uniwersyteckie ukończone egzaminem państwowym i aplikacje również ukończoną egzaminem państwowym. Poza tym posiadają dopuszczenie jako adwokat przed opowiednim dla nich sądem. Adwokaci podlegają przepisom prawnym, które są udostępnione na stronach Ogólnoniemieckiej Izby Adwokatów (Bundesrechtsanwaltskammer). 

Jeśli nic innego nie jest podane, adwokaci są członkami niżej wymienionych izb adwokackich i podlegają ich nadzorowi:

Biegli rewidenci:

Tytuł biegłego rewidenta (Wirtschaftsprüfer lub Wirtschaftsprüferin) został nadany odpowiednim członkom kancelarii na podstawie przepisów prawnych o zawodzie biegłego rewidenta. Oni podlegają przepisom zawodowym, które są udostępnione na stronach Izby Biegłych Rewidentów (Wirtschaftsprüferkammer).

Doradcy podatkowi:

Na podstawie ustawy o doradctwie podatkowym (Steuerberatungsgesetz) został odpowiednim członkom kancelarii nadany tytuł doradcy podatkowego „Steuerberater” lub „Steuerberaterin”. Oni podlegają przepisom zawodowym, które są podane na stronach Izby Doradców Podatkowych (Steuerberaterkammer):

Szczegółowych informacji na ten temat udziela też Izba Doradców Podatkowych. Jeśli nie jest nic innego podane, są nasi doradcy podatkowi członkami następujących izb, które też spełniają nadzór: